Facebookda bir dostumun lövhəsində
gördüm, maraqlı gəldi və bura yerləşdirdim.

Ag saclara däydi gözüm,
Baxdi oglum,baxdi qizim.
Min sualla dindi sazim Bu nä qardi?bu nä boran?
Dogurdanmi qocaliram.
Ötän günlär dönmür geri,
Nä tez asdim zirväläri?
Indi budur pilläläri
Çixiram män aram aram
Dogurdanmi qocaliram?
Toplasamda min gül cicäk,
Arzu coxdu,ömür gödäk
geri dönän gämilär täk
Sahillärä yan aliram
Dogurdanmi qocaliram?